Навчання

Навчання авторським розробкам в сферах коучингу, розстановок і особистісного зростання

Емоційний коучинг (ECAO). Навчальний курс
Цей курс призначений для фахівців допомагаючих професій, для коучів, для системних розстановників, психологів і для всіх тих, хто бажає розширити свої професійні можливості, набути нові навики та освоїти метод Емоційного коучингу (ECAO). Цей метод характеризується глибиною, системним підходом, трансформаційними властивостями, ресурсними станами. У методі використовуються авторські алгоритми і техніки по роботі з підсвідомістю, роботи на причинному рівні і розвитком усвідомленості. Після закінчення курсу видається сертифікат, який дає право використовувати метод Емоційного коучингу (ECAO) у своїй практиці.
Технологія досягнення цілей «ISORA». Навчальний курс
Цей курс призначений для всіх тих, хто хоче використовувати в своїй практиці технологію досягнення цілей «ISORA», для коучів і тренерів, для психологів і бізнесменів, для фахівців допомагаючих професій. Це технологія повного циклу, який починається від моменту постановки цілей і до отримання кінцевого результату. Вона включає в себе ряд авторських розробок, моделей, алгоритмів і систем для постановки і досягнення цілей у всіх життєвих сферах, методи подолання перешкод і здобуття необхідних ресурсів. Це пятішаговой алгоритм для досягнення успіху. Після закінчення курсу видається сертифікат, який дає право використовувати технологію досягнення цілей «ISORA» в своїй практиці.
Системні розстановки з Великими Системами і Польовими матрицями. Навчальний курс
Цей курс призначений для системних розстановників, які хочуть розширити свої можливості та знання, набути нових навичок для того, щоб працювати з Великими Системами і Польовими розстановочними матрицями. Серед Великих Систем: Таро, руни, ікони, астрологія, стихії, даосизм і багато іншого. В курсі проводиться навчання авторським розробкам – Польовим розстановочним матрицям: Архетипічній матриці (FCA-matrix), Грошовій матриці і Еволюційній матриці. Після закінчення курсу видається сертифікат, який дає право використовувати авторські розробки в своїй практиці.